Obchodná činnosť.

Tel: +421 37 655 40 57
Mob: +421 905 731 944
Email: pobockanra@zepter.sk
Web: www.zepter.sk

Umiestnenie: budova B, prízemie