Templářské sklepy Slovakia, s.r.o. je dcérska spoločnosť Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, pôsobiaca v Slovenskej republike od r. 2006.

Obchodná spoločnosť sa zaoberá distribúciou a predajom moravských vín v Slovenskej republike.

Tel: +421 37 653 72 40
Fax: +421 37 653 72 38
Web: www.templarske-sklepy.cz
Email: info@templarske-sklepy.sk

Umiestnenie: budova A, 1. poschodie