Poskytovanie hlasových, dátových, internetových služieb a služieb bezpečnosti na vlastnej infraštruktúre v licencovaných pásmach FWA 26 GHz a WiMAX 3,5 GHz, celoslovenská pôsobnosť.

Tel: +421 2 35 00 01 00 (recepcia BA)
Fax: +421 2 35 00 07 99 (recepcia BA)
Email: info@swan.sk
Web: www.swan.sk

Umiestnenie: budova A, prízemie